KEURMERKEN & KWALITEIT

  • Geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
  • NRTO erkend (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)
  • Opgenomen in het UWV opleidingenregister
  • UWV reintegratiepartner/reintegratiebureau
  • SBB erkend leerbedrijf
  • Erkend door de Belgische overheid inzake tegemoetkoming studiekosten
  • Lid van de Geschillencommissie
  • ANVR businesspartner
  • IATA opleidingsinstituut & IATA Top Performing Trainingscentrum
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search